قوانین حریم‌خصوصی

اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفته‌اید، شیوه‌های حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر و استفاده کننده از خدمات اوراشاپ ) در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است و شما با توجه به آن موافقت خود را اعلام می‌کنید. ما سعی خواهیم کرد که اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید در مورد استفاده از خدمات ما و همچنین در مورد برخی اطلاعات دریافتی از شما مانند: شماره تماس ، آدرس پست الکترونیکی، و غیره تصمیم آگاهانه بگیرید.

 حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر و استفاده کننده از خدمات اورا شاپ  ) وشیوهای آن که در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است و شما با توجه به آن موافقت خود را اعلام می‌کنید. تمام سعی وتلاش ما براین است که اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید در مورد استفاده از خدمات ما و همچنین در مورد برخی اطلاعات دریافتی از شما مانند: شماره تماس ، آدرس پست الکترونیکی، و غیره تصمیم آگاهانه بگیرید.

ما برای ایجاد یک تجربه بهتر و سریعتر در استفاده از خدمات اپلیکیشن و وبسایت اورا شاپ اطلاعات شماره تماس شما را که توسط خودتان وارد شده است را جمع‌آوری می کنیم

وب سایت و اپلیکیشن اورا شاپ خود را متعهد به حفاظت از حریم شخصی کاربران این پلتفرم ها میداند این خط مشی نحوه‌ی رفتار با اطلاعات دریافتی از کاربر را تعیین می‌کند.

دریافت شماره همراه فقط به منظور ارائه خدمات به مشتری و تایید شماره مشتری بوده و برای ارسال کد ورود به روی گوشی کاربر می باشد.

شماره ای که شما در اختیار ما می گذارید باید متعلق به خود شما باشد و  باید بتوانید روی آن شماره پیامک و یا تماس تلفنی دریافت نمایید.

لطفا کد را حدس نزنید ، چرا که این کار، روند تایید شماره را برای مدتی قفل می کند.

اطلاعات کاربران در سرورهای امن ما نگهداری می‌شود و حفاظت از این داده‌ها به عنوان دارایی‌های که باید حداکثر حفاظت از آنها وجود داشته باشد را برخودفرض می دانیم .

باید اینترنت قوی موبایل یا وای فای داشته باشید. اگر در حال رومینگ هستید یا اینترنت ضعیف دارید، ممکن است تایید شماره انجام نشود. سعی کنید www. را در مرورگر گوشیتان باز کنید تا از برقراری ارتباط اینترنت مطمئن شوید